Kontakt

Forskerleder

Professor Henrik Erdman Vigh
Institut for Antropologi
Københavns Universitet
Telefon: 35 32 34 91
E-mail: hv@anthro.ku.dk

Hjemmesideredaktør

Forskningsassistent Asbjørn Gjengedal Madsen
Institut for Antropologi
Københavns Universitet
Telefon: 20 34 66 97
E-mail: asbjorngm@anthro.ku.dk