Om centret

Transnationalt organiseret kriminalitet (TOK) er årsag til bekymringer og frygt verden over. Men til trods for den centrale placering på den sociale og politiske radar, er vores viden om TOK begrænset og fragmenteret. Kvantitative analyser har muligvis tilnærmet sig en idé om problemets omfang, men de underliggende sociokulturelle logikker og praksisser er fortsat underbelyste og uvisse.

Hos CGK (Center for  Global Kriminologi) bidrager vi til at udfylde dette videnstomrum.

Vi studerer kriminalitet, kriminalisering og andre samfundsudfordrende fænomener i verden. Centeret gør dette ud fra en tværfaglig tilgang, hvorfor forskergruppen har baggrunde i antropologi, sociologi, kriminologi, statskundskab og økonomi.

I samarbejde med internationale forskere inden for lignende felter bidrager CGKs forskergruppe til diskussioner af metodologiske, etiske og analytiske problemstillinger og muligheder inden for kriminologien om transnationalt organiseret kriminalitet.

CGC-logo