Københavns Universitets Kriminologiske Observatorium

Krimininologisk Observatorium er en tværfaglig forskningsenhed på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Observatoriet belyser kriminelle tendenser i Danmark og kortlægger deres nationale og internationale forankring og bevægelser.

Kuplen på Center for Sundhed og Samfund (Kommunehospitalet)

Observatoriet har fokus på, hvad der forårsager nye kriminelle dynamikker, hvem der driver dem, og hvilke konsekvenser de har for det danske samfund. Observatoriet forbinder derved universitetets kriminologiske forskningsmiljø til omverdenen og omvendt.

 

 

 

Ligeledes består det Kriminologiske Observatorium af en række formelle samarbejder med samfundsmæssige aktører og interessenter, der arbejder med at håndtere og registrere kriminelle flows. Observatoriet indsamler viden om forandringer i det danske kriminelle landskab og undersøger disse ved at trække på en række metoder, discipliner, forskningsmiljøer og samarbejdspartnere. Observatoriets forskning er således dynamisk og omverdens-orienteret, og der genereres ny viden til at belyse samfundsmæssige udfordringer. På nuværende tidspunkt betyder det, at vi opererer med fire generelle temaer: 

  • Narkotika
  • Økonomisk kriminalitet
  • Menneskehandel
  • Miljøkriminalitet

Med afsæt i vores vidensdatabase og samarbejder udarbejder observatoriet en årlig rapport, der stiller skarpt på dansk kriminalitet i en globaliseret verden. Rapporten vil blive delt bredt og informere relevante interessenter og aktører om forandringer i det transnationale kriminalitetsbillede og dets indvirkning på det danske samfund. Den vil blive udarbejdet med afsæt i både kvantitativ og kvalitativ data for at skabe brede og tværfaglige analyser. Observatoriet vil derved kunne indskrive fakultetets kriminologiske forskning i den samfundsmæssige, journalistiske og politiske bevidsthed, generere debat og bidrage til oplysning om nuværende kriminalitetstendenser på ny og nødvendig vis.

 

 

 

 

 

 

Udover at stå til rådighed som vidensdatabase for både videnskabelige- og samfundsmæssige aktører, fungerer observatoriet som ressourcecenter- og opgavebørs. Det er tilgængelig for studerende på fakultetet som et sted at fordybe sig i det kriminologiske forskningsfelt, at udføre praktik, og at få vejledning til kriminologiske specialer og undersøgelser. Desuden videreformidler vi relevante opdrag og praktikmuligheder fra interessenter direkte til de studerende på det Samfundsvidenskabelige Fakultet – opdrag, der igen vil kunne bidrage til den årlige rapport.

Således udgør Observatoriet linket mellem universitetsverdenen og omverdenen i forhold til det kriminologiske problemfelt. Vi styrker båndet mellem universitetets forskning på emnet og omverdenens behov og sikrer derved, at aktuel forskning og forespørgsler bliver integreret i det omkringliggende samfund og omverdenen på stærkeste vis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatoriet udspringer fra Center for Global Kriminologi; et tværfagligt forskningscenter, som studerer kriminalitet, kriminalisering og andre fænomener i en stigende grad globaliseret verden. Observatoriets tilknyttede forskere og videnskabelige personale søger i fællesskab at videreudvikle de metodologiske og analytiske muligheder omkring disse forskningstemaer ved en tværfaglig tilgang til samfundsmæssige problemer. Kernegruppen af forskere kommer fra antropologi, sociologi, psykologi, statskundskab, økonomi og jura og er tæt forbundet med de internationale miljøer i feltet, der arbejder med disse og beslægtede områder.

Observatoriet er konstitueret af en tværfaglig bestyrelse, hvor der løbende bliver holdt seminarer og møder om status og udviklingen af Observatoriet. Bestyrelsen består af repræsentanter fra fakulteterne på samfundsvidenskab og jura.

 

 

 

 

 

 

Hvis du/I er interesseret i at høre mere, er I velkomne til at kontakte os på mail kf@anthro.ku.dk.

Vi laver løbende nye partnerskaber og er altid interesserede i at udvide dataindsamling og vidensdelingen til et så bredt dansk publikum som muligt.

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Demant, Jakob Johan Lektor, studieleder +4535321584 E-mail
Fogh, Kristiane Videnskabelig assistent   E-mail
Hayward, Keith John Professor +4535337437 E-mail
Jacobsen, Katja Lindskov Seniorforsker +4535333869 E-mail
Selaya, Pablo Lektor +4535323040 E-mail
Vigh, Henrik Professor +4535323491 E-mail
Zettler, Ingo Professor +4535324850 E-mail