Københavns Universitets Kriminologiske Observatorium

Observatoriet er Danmarks første og hidtil eneste kriminologiske vidensdelingscentral. Vi er en tværfaglig og tværsektoriel forskningsenhed under Københavns Universitet med en lang række vidensudvekslings- og samarbejdsaftaler med alt fra statslige og regionale myndigheder til private og lokale aktører på det kriminalpræventive og tryghedsskabende område. Vores mål er at skabe et bedre vidensgrundlag, forbinde relevante aktører og derved skabe grobund for mere effektive indsatser. 

Fingeraftryk. Foto: Colourbox

Vores mission

Dansk kriminalpræventivt og tryghedsskabende arbejde er for ofte begrænset af et mangelfuldt vidensgrundlag. Mørketal er et klassisk problem, hvor statistikker blot giver et indskrænket indblik i, hvad de faktiske problemer er. Et andet problem er silodannelse, hvor viden om kriminalitet og utryghedsskabende udviklinger strander hos de enkelte fremfor at blive delt mellem alle relevante aktører.

Det Kriminologiske Observatorium udgør en fælles platform; en vidensdelingscentral, hvor al væsentlig ekspertise og erfaring samles ind, distribueres bredt og derved danner det bedst mulige grundlag for effektive og borgernære indsatser. Du kan læse mere om Observatoriets arbejde her.

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Christiansen, Ida Cecilie Toft Studerende FU   E-mail
Demant, Jakob Johan Lektor +4535321584 E-mail
Møller, Jacob Fischer Videnskabelig assistent +4535325436 E-mail
Rosdahl, Andrea Soelberg Studerende FU   E-mail
Selaya, Pablo Lektor +4535323040 E-mail
Vigh, Henrik Professor +4541111430 E-mail

Eksterne forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Rasmus Munksgaard  Lektor +45 99407368
Thomas Friis Søgaard Lektor +45 87165315 tfs.crf@psy.au.dk