7. februar 2024

Anja Simonsen har medredigeret en podcastserie om etniske minoriteters møde med det danske sundhedsvæsen

Computer og stetoskop

CGC-forsker og medlem af styregruppen i The UCPH Migration Research Platform Anja Simonsen har sammen med Anna Elisabeth Stub Thygesen, Marcus Pedersen og Tanja Kathleen Benzon Monk redigeret podcastserien ”(U)lige adgang for alle – Etniske minoriteters møder med den danske velfærdsstat” i samarbejde med Antropologforeningen.

Podcastserien er baseret på et seminar arrangeret af Simonsen og kaster et særligt blik på etniske minoriteters møder med det danske sundhedsvæsen, der ofte karakteriseres af en ulige adgang til velfærdsydelser.

Lyt til andet afsnit her, hvor Marie Louise Nørredam, Chalotte Stecher og Caroline Alsted Flinck hver især giver deres bud på, hvilke udfordringer mennesker med minoritetsbaggrund oplever i det danske sundhedsvæsen, samt hvilke sundhedstilbud, der findes pt.

Emner