Om Observatoriet

Dansk kriminalpræventivt og tryghedsskabende arbejde er for ofte begrænset af et mangelfuldt vidensgrundlag. Mørketal er et klassisk problem, hvor statistikker blot giver et indskrænket indblik i, hvad de faktiske problemer er. Et andet problem er silodannelse, hvor viden om kriminalitet og utryghedsskabende udviklinger strander hos de enkelte fremfor at blive delt mellem alle relevante aktører. Det Kriminologiske Observatorium udgør en fælles platform; en videnscentral, hvor al væsentlig ekspertise og erfaring samles ind, distribueres bredt og derved danner det bedst mulige grundlag for effektive og borgernære indsatser.

Observatoriet er et nyopstartet tværfagligt og tværsektorielt videns- og forskningscenter under Københavns Universitet med en række vidensudvekslings- og samarbejdsaftaler med alt fra statslige og regionale myndigheder til private og lokale aktører på det kriminalpræventive og tryghedsskabende område. Dette gør Observatoriet til Danmarks både største og eneste kriminologiske videnscentral.

Konkret består Observatoriets daglige arbejde i en løbende vidensdeling, hvor ansatte på observatoriet kontakter og/eller bliver kontaktet af samarbejdspartnere med viden om en kriminologisk problematik eller indsats. Observatoriet bistår med at formidle dugfrisk viden og analyser med fokus på at skabe et arbejdsgrundlag for at forebygge forbrydelser og øge trygheden for danskerne. Udover en løbende vidensdeling, er observatoriets målsætning at producere individuelle analyser og nyheder, afholde seminarer og webinarer samt at udgive årlige tendensrapporter med fokus på udvalgte kriminalitets- og tryghedsområder.