Udgivelser, opgaver og rapporter

2024

Målgruppeanalyse af unges brug af illegale opioider og benzodiazepiner i København af Københavns Universitets Kriminologiske Observatorium i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, 6. juni 2024 (pdf-format)

2023

Tendensrapport for stofsituationen i dansk festkultur af Københavns Universitets Kriminologiske Observatorium i samarbejde med Roskilde Festival, 28. november 2023 (pdf-format)


Vidensdeling fra omverdenen

2024

Udgivelsesdato: 11. juni

EMCDDA udgiver European Drug Report 2024, der præsenterer de seneste analyser af stofsituationen i Europa 

Udgivelsesdato: 4. juni

Ny kvantitativ undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen om unges brug af opioider og benzodiazepiner

Udgivelsesdato: 3. juni

En ny publikation fra et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, Toldstyrelsen og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Aarhus kortlægger nye psykoaktive stoffer identificeret i Danmark 2023. 

Udgivelsesdato: 6. maj

En ny publikation viser at Toldstyrelsen i 2023 næsten har oplevet en fordobling af sager på dopingområdet fra 2020.

Udgivelsesdato: 4. april

En ny publikation fra Toldstyrelsen beskriver at der i 2023 blev registreret rekordmange sager på narkotikaområdet, hvoraf især mængden af tilbageholdt hash næsten firdoblede fra 2022.

Udgivelsesdato: 20. marts

EMCDDA har udgivet resultaterne af de seneste spildevandsanalyser udført i omkring 90 europæiske byer for at udforske stofvanerne hos dem, der bor i dem. Resultaterne inkluderer de seneste data for Aarhus fra 2023.

Udgivelsesdato: 21. februar

Sundhedsstyrelsen har opdateret delrapport 3 i deres udgivelse ”Narkotikasituationen i Danmark”, der løbende viser tal og statistik på stofområdet. Delrapporten inkluderer tal fra 2022 og omhandler stofbrugere indskrevet i stofbehandlingen i Danmark.

Udgivelsesdato: 21. februar

Sundhedsstyrelsen har opdateret delrapport 1 i deres udgivelse ”Narkotikasituationen i Danmark”, der løbende viser tal og statistik på stofområdet. Delrapporten inkluderer tal fra 2023 og omhandler udbredelsen af illegale stoffer i befolkningen og blandt unge.

Udgivelsesdato: 24. januar

En rapport fra EMCDDA undersøger aktuelle udviklinger i det europæiske opioidmarked. Det europæiske overvågningscenter anslår at Danmark ligger nr. 5 på listen over flest opioidbrugere per 1000 indbyggere mellem 15 og 64 år.

2023

Udgivelsesdato: 4. december

En ny rapport udarbejdet af AIDS-Fondet sætter fokus på sundhedsmæssige konsekvenser af chemsex i LGBT+ miljøet, hvor stoffer såsom GHB og metamfetamin bruges i forbindelse med sex.

Udgivelsesdato: 29. november

Sundhedsstyrelsen har opdateret delrapport 4 i deres udgivelse ”Narkotikasituationen i Danmark”, der løbende viser tal og statistik på stofområdet. Opdateringen inkluderer tal fra 2022 og viser de seneste opgørelser over sundhedsrelaterede skader relateret til illegale stoffer.

Udgivelsesdato: 16. november

En dybdegående analyse fra EMCDDA beskriver det europæiske cannabismarked fra produktion og trafficking, til distribution og brug, og bidrager med en række anbefalinger til fremtidig handling på både statsligt niveau og i EU-regi.

Udgivelsesdato: November

En rapport fra Center for Rusmiddelforskning viser resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af danske 15-25-åriges forbrug af rusmidler i 2022 med yderligere fokus på trivsel, hverdagsfunktion og traumeoplevelser. Læs rapporten her.

Udgivelsesdato: 16. oktober

En rapport fra EMCDDA og Europol giver et overblik over amfetamin-markedet i EU med fokus på produktion, trafficking, distribution og brug af stoffet. Find rapporten her.

Udgivelsesdato: 13. september

En rapport fra EMCDDA sætter fokus på Europas rolle i produktionen og traffickingen af captagon-piller. Læs rapporten her.

Udgivelsesdato: 25. juni

FNs World Drug Report 2023 præsenterer de seneste tendenser indenfor det globale stofmarked, og giver et overblik over stofbrug, -produktion og -trafficking verden over. Læs rapporten her.

Udgivelsesdato: 19. juni

5. delrapport af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der har til formål at beskrive narkotikasituationen i Danmark, viser opgørelser fra Rigspolitiets registreringer over antal sigtelser for overtrædelse af narkotikalovgivningen, og beskriver resultaterne af overvågningen af illegale stoffer på det danske marked. Find rapporten her.

Udgivelsesdato: 16. juni

Baseret på data fra EUs medlemslande, samt Tyrkiet og Norge, giver en rapport fra EMCDDA et overblik over det europæiske udbud og brug af stoffer, samt risici og skader forbundet med dette. Læs rapporten her.

Udgivelsesdato: 9. juni

Samrådet for skole, sociale myndigheder og politi (SSP-samrådet) har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen kortlagt omfanget af misbrug af opioider blandt børn og unge i de danske kommuner. Læs undersøgelsen her.

Udgivelsesdato: 5. juni

En rapport fra EMCDDA beskriver aktuelle kompleksiteter og ændringer inden for den europæiske cannabis-lovgivning. Læs rapporten her.

Udgivelsesdato: 17. maj

En rapport fra Sundhedsstyrelsen viser resultaterne fra 2022 af den løbende overvågning af ecstacy-tabletters indhold på det danske illegale marked. Læs rapporten her.

Udgivelsesdato 17. maj

Risk Bulletin #15 udgivet af Observatory of Illicit Economies in South Eastern Europe afdækker hvordan den bosniske grænseby Gradiška er blevet et knudepunkt for organiseret kriminalitet og en indgang for indsmugling af stoffer, våben og migranter til Schengenområdet. Læs artiklen her.

Udgivelsesdato: 22. marts

En rapport fra EMCDDA viser, hvordan spildevand er blevet analyseret i over 100 europæiske byer for at udforske stofvanerne hos dem, der bor i dem. Resultaterne giver et øjebliksbillede af strømmen af stoffer gennem de involverede byer (inklusiv København) og afslører markante geografiske variationer. Læs rapporten her.

Udgivelsesdato: 16. marts

UNODCs rapport over den globale kokainhandel giver et overblik over potentielle og allerede etablerede illegale markeder, samt de seneste tendenser og udviklinger i smuglerruter, transportmidler og aktører i kølvandet på COVID-19-pandemien. Læs rapporten her.

Udover de løbende nyheder, som udgives løbende på hjemmesiden, vil Observatoriet årligt udgive en rapport med fokus på nye tendenser inden for de fire valgte områder: narkotika, økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og menneskehandel. Rapporten vil blive udgivet her på siden og delt bredt i vores netværk. 

Udover at stå til rådighed som vidensdatabase for både videnskabelige- og samfundsmæssige aktører, fungerer Observatoriet som ressourcecenter- og opgavebørs. Det er tilgængeligt for studerende på fakultetet som et sted at fordybe sig i det kriminologiske forskningsfelt, at videreformidle praktik- og specialemuligheder, samt at få vejledning til kriminologiske specialer og undersøgelser. Desuden videreformidler vi relevante opdrag fra interessenter direkte til de studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet – opdrag, der igen vil kunne bidrage til den årlige rapport. Opdrag-, praktik- og specialemuligheder vil også løbende blive udgivet på hjemmesiden. 

Således udgør Observatoriet linket mellem universitetsverdenen og omverdenen i forhold til det kriminologiske problemfelt. Vi styrker båndet mellem universitetets forskning på emnet og omverdenens behov og sikrer derved, at aktuel forskning og forespørgsler bliver integreret i det omkringliggende samfund og omverdenen på stærkeste vis. Vi arbejder med et triangulerings-princip, hvilket betyder at alle nyheder er bekræftet af mindst tre uafhængige kilder.