Illegale stoffer

Observatoriet undersøger og udgiver løbende nyheder og rapporter om stofsituationen i Danmark. Ved en kontinuerlig indsamling af data og erfaringer, søger Observatoriet ikke at skabe en komplet afrapportering, men derimod vise løbende tendenser og udviklinger i det danske stofmiljø. Observatoriet arbejder bredt, tværfagligt og i tæt samarbejde med eksterne aktører fra det danske samfund. 

Stoffer i pilleform
Foto: Unsplash

Fokusområdet vil altså sætte fokus på stofmiljøet i Danmark som et kriminologisk fænomen, der skal undersøges på tværs af samfundsskala og med udgangspunkt i de involverede eksperter og samarbejdspartneres erfaringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatoriet er sat i verden med det formål at skabe et link mellem universitetet og omverdenen. Netværket består af organisationer, foreninger, virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner, der alle har en berøringsflade med stofmiljøet i Danmark. Med udgangspunkt i en erfarings- og dataindsamling i samarbejde med netværket udgiver Observatoriet løbende nyheder og rapporter om stofsituationen i Danmark. Observatoriet og netværket arbejder derved sammen for at skabe en evidensbaseret nyhedsdatabase samt fremme samtalen om stoffer i den offentlige og politiske bevidsthed. 

Netværket består nuværende af følgende aktører:

Brugerforeningen for Aktive Stofbrugere.

Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Institut for Sociologi og Social Arbejde, Aalborg Universitet. 

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser, Københavns Kommune.

Foreningen Folkemødet.

Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden.

Klinisk Biokemisk Afsnit, Regionhospital Nordjylland.

Kriminalforsorgen. 

Mændenes Hjem.

Netstof.dk 

Rekom Group.

Roskilde Festival.

SSP-København. 

SSP-Samrådet. 

Uturn, Københavns Kommune. 

Observatoriet søger konstant at udbygge og tilføje aktører til netværket, så hvis du/I har interesse i at deltage i projektet, er I velkomne til at skrive til kf@anthro.ku.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatoriet indsamler løbende erfaringer og data hos samarbejdspartnere. Der vil også løbende blive samlet og udgivet relevante rapporter og artikler, som du kan finde herunder:

2023

Udgivelsesdato: 4. december

En ny rapport udarbejdet af AIDS-Fondet sætter fokus på sundhedsmæssige konsekvenser af chemsex i LGBT+ miljøet, hvor stoffer såsom GHB og metamfetamin bruges i forbindelse med sex.

Udgivelsesdato: 29. november

Sundhedsstyrelsen har opdateret delrapport 4 i deres udgivelse ”Narkotikasituationen i Danmark”, der løbende viser tal og statistik på stofområdet. Opdateringen inkluderer tal fra 2022 og viser de seneste opgørelser over sundhedsrelaterede skader relateret til illegale stoffer.

Udgivelsesdato: 16. november

En dybdegående analyse fra EMCDDA beskriver det europæiske cannabismarked fra produktion og trafficking, til distribution og brug, og bidrager med en række anbefalinger til fremtidig handling på både statsligt niveau og i EU-regi. 

Udgivelsesdato: November

En rapport fra Center for Rusmiddelforskning viser resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af danske 15-25-åriges forbrug af rusmidler i 2022 med yderligere fokus på trivsel, hverdagsfunktion og traumeoplevelser.
Læs rapporten her.

Udgivelsesdato: 16. oktober

En rapport fra EMCDDA og Europol giver et overblik over amfetamin-markedet i EU med fokus på produktion, trafficking, distribution og brug af stoffet.
Find rapporten her.

Udgivelsesdato: 13. september

En rapport fra EMCDDA sætter fokus på Europas rolle i produktionen og traffickingen af captagon-piller.
Læs rapporten her.

Udgivelsesdato: 25. juni

FNs World Drug Report 2023 præsenterer de seneste tendenser indenfor det globale stofmarked, og giver et overblik over stofbrug, -produktion og -trafficking verden over.
Læs rapporten her.

Udgivelsesdato: 19. juni

5. delrapport af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der har til formål at beskrive narkotikasituationen i Danmark, viser opgørelser fra Rigspolitiets registreringer over antal sigtelser for overtrædelse af narkotikalovgivningen, og beskriver resultaterne af overvågningen af illegale stoffer på det danske marked.
Find rapporten her.

Udgivelsesdato: 16. juni

Baseret på data fra EUs medlemslande, samt Tyrkiet og Norge, giver en rapport fra EMCDDA et overblik over det europæiske udbud og brug af stoffer, samt risici og skader forbundet med dette. 
Læs rapporten her.

Udgivelsesdato: 9. juni

Samrådet for skole, sociale myndigheder og politi (SSP-samrådet) har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen kortlagt omfanget af misbrug af opioider blandt børn og unge i de danske kommuner.
Læs undersøgelsen her.

Udgivelsesdato: 5. juni

En rapport fra EMCDDA beskriver aktuelle kompleksiteter og ændringer inden for den europæiske cannabis-lovgivning.
Læs rapporten her.

Udgivelsesdato: 17. maj

En rapport fra Sundhedsstyrelsen viser resultaterne fra 2022 af den løbende overvågning af ecstacy-tabletters indhold på det danske illegale marked.
Læs rapporten her.

Udgivelsesdato 17. maj

Risk Bulletin #15 udgivet af Observatory of Illicit Economies in South Eastern Europe afdækker hvordan den bosniske grænseby Gradiška er blevet et knudepunkt for organiseret kriminalitet og en indgang for indsmugling af stoffer, våben og migranter til Schengenområdet.
Læs artiklen her.

Udgivelsesdato: 22. marts

En rapport fra EMCDDA viser, hvordan spildevand er blevet analyseret i over 100 europæiske byer for at udforske stofvanerne hos dem, der bor i dem. Resultaterne giver et øjebliksbillede af strømmen af stoffer gennem de involverede byer (inklusiv København) og afslører markante geografiske variationer.
Læs rapporten her.

Udgivelsesdato: 16. marts

UNODCs rapport over den globale kokainhandel giver et overblik over potentielle og allerede etablerede illegale markeder, samt de seneste tendenser og udviklinger i smuglerruter, transportmidler og aktører i kølvandet på COVID-19-pandemien.
Læs rapporten her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrag, praktik- og specialemuligheder for studerende (opdateres løbende):

 

Støttet af

Det Kriminologiske Observatorium er støttet af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Kontakt

Kristiane Fogh: kf@anthro.ku.dk

Forskere/gruppemedlemmer

Interne forskere og medarbejdere:

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Vigh, Henrik Professor +4541111430 E-mail

Eksterne forskere:

Navn Titel Telefon E-mail
Rasmus Munksgaard  Lektor +45 99407368
Thomas Friis Søgaard Lektor +45 87165315 tfs.crf@psy.au.dk