19. januar 2024

Ny undersøgelse skal afdække unges brug af opioider i København

Undersøgelse

Det Kriminologiske Observatorium og Center for Forebyggelse og Folkesundhed i Københavns Kommune igangsætter målgruppeanalyse af unges illegale brug af opioider. 

Kbh Radhus. Foto: colourbox
Foto: colourbox

Hvordan og hvorfor bruger unge i Københavns Kommune i stigende grad illegale opioider og anden receptpligtig medicin?

Gennem et samarbejde mellem Center for Forebyggelse og Folkesundhed (CFF) i Københavns Kommune og Observatoriet stiller et nyt projekt skarpt på disse spørgsmål ved at undersøge rammer og bevæggrunde i en ny målgruppeanalyse.

Undersøgelsen finder sted blandt voksne og unge i Københavns Kommune i februar 2024 og munder ud i en kort rapport. 

Dobbeltsidet målgruppeanalyse

Københavns Kommune har oplevet en stigning i brugen af opioider blandt unge. CFF ønsker derfor i samarbejde med Observatoriet at gennemføre en undersøgelse, der genererer den viden, som skal til, for at gøre CFF i stand til at starte en målrettet, forebyggende indsats mod unges misbrug af illegale opioider.

Det fælles forskningsprojekt vil fokusere på to grupper i Københavns Kommune: De unge, der bruger eller potentielt kunne bruge opioider, og de voksne, der er i berøring med de unge til daglig som fx lærere, studievejledere og forældre.

Formålet er udover at afdække rammer og bevæggrunde for unges brug af opioider at klæde de voksne på til at håndtere og forebygge opioidbrug blandt unge. 

For spørgsmål eller interesse i projektet, er du/I velkomne til at skrive til medarbejder på projektet Jacob Fischer Møller: jfm@anthro.ku.dk

Emner