10. november 2023

Unges brug af opioider og benzodiazepiner vækker bekymring i samfundet

Piller og blisterpakker
Foto: Colourbox

Gennem Observatoriets systematiske erfaringsindsamlinger, er det blevet tydeligt, at aktører inden for både nattelivet, sundhedssektoren, misbrugsbehandlinger og myndigheder i stigende grad bekymrer sig om udviklingen af især unge menneskers forbrug af opioider og benzodiazepiner. 

Rådgivnings- og behandlingstilbuddet U-turn samt online-rusmiddelrådgivningen Netstof.dk efterlyser i den forbindelse oplysningskampagner for både forældre, unge, praktikere og sundhedspersonale i håndteringen af uordineret indtagelse af opioider og benzodiazepiner.

I nedenstående tekst belyses de erfaringer, som kilder med kendskab til miljøet systematisk fremhæver. 

Hvordan og hvorfor bruger unge benzodiazepiner og opioider?

Ifølge Observatoriets kilder, har de unge generelt en tendens til at opfatte opioider og benzodiazepiner som ’mindre farlige’ end andre former for hårde stoffer på det illegale marked - de unge forklarer ofte, at det jo ’bare er medicin’. Dette bekræfter U-turn, der arbejder med unge i Københavnsområdet. De forklarer, at opioider, som man før har observeret med lattergas, ikke bliver forstået som et narkotikum på samme måde som MDMA, kokain og heroin, fordi stofferne som udgangspunkt er lovlige og bliver solgt som receptmedicin.

Både praktikere hos SSP-København, rådgivere hos U-turn og rådgivere hos Netstof.dk har oplevet en stigning i unges brug af både opioider og benzodiazepiner over en årrække. Rådgiverne hos Netstof.dk fortæller, at der både ses en stigende mængde brugt emballage på gadeplan og en stigning i fysiske henvendelser i landets behandlingstilbud/forebyggelsesindsatser.

Deres behandlere har derudover observeret, at de pågældende stoffer bliver brugt i grupper af unge, som de normalt ikke forbinder med stofindtag og udvikling af afhængighed og misbrug - unge, som de normalt slet ikke ser i deres rådgivningstilbud. Behandlerne rapporterer i nogle tilfælde, at medicinen i starten tages fra familiemedlemmers medicin-opbevaring og først efter udvikling af afhængighed, søger de unge stofferne på det illegale marked.

Rådgiverne hos U-turn foreslår en sammenhæng mellem stigningen i forbruget og unges mistrivsel – herunder normaliseringen af medikamenter som ADHD-medicin, angst-dæmpende og antidepressive medikamenter. Rådgiverne oplever, at opioider og benzodiazepiner ofte indtages alene, og at den slags tendenser ofte spreder sig hurtigt over sociale medier og internetfora samt i populærkulturen.

Medikamenterne bliver ikke primært anvendt i ’festsituationer’, spørger man aktører i nattelivet.  Pillerne bliver i stedet brugt som såkaldte ’downere’ til at sove eller falde ned på – eller de bliver brugt sammen med andre typer stoffer. Selvom de fleste opioider og benzodiazepiner virker sløvende, kan enkelte af disse stoffer såsom tramadol dog også have opkvikkende effekter.

Undersøgelse og udbredelse

Screenshot af stofmarkedet
Screenshot af eksempel på tilbuds-SMS'er fra stofmarkedet i Danmark. 

Gennem det sidste års tid har myndigheder og medier i Danmark rettet fokus på forbrug og illegalt salg af receptpligtige mediciner som opioider og benzodiazepiner.

Efter den stigende interesse igangsatte Sundhedsstyrelsen med hjælp fra SSP-samrådet i juni måned en spørgeskema-undersøgelse blandt landets SSP-afdelinger for at undersøge rygterne om unges stigende brug af opioider. Undersøgelsen pegede i retning af lokale udfordringer i flere kommuner.

Observatoriet har fulgt udviklingen løbende og kan bekræfte en støt stigning i henholdsvis forbrug og udbud af illegale receptpligtige mediciner. I den forbindelse har Observatoriet især fulgt udviklingen i u-ordineret forbrug og salg af opioider og benzodiazepiner. De mest kendte receptpligtige opioider er tramadol, metadon og oxycodon, mens de mest kendte benzodiazepiner er diazepam (også kaldt valium og stesolid) og alprazolam (også kaldet Xanax) - I kan læse mere om de forskellige stoftyper her: Stofleksikon - Netstof.

Observatoriets kilder beskriver, at pillerne både kan købes i kiosker og gennem personlige stof-dealere, som leverer pillerne via ’hvide bude’, der er mest kendt for deres salg og hurtige levering af andre stoffer såsom kokain. Kilderne beskriver desuden, at pillerne også let kan købes og bestilles på forskellige internetsider/online-apoteker og også bliver solgt relativt billigt på gadeplan. Udover opioider og benzodiazepiner ser man, at der også illegalt handles og tilbydes andre medikamenter som fx Lyrica.

Hvor kommer pillerne fra?

De illegale receptmedikamenter kan spores tilbage til forskellige kilder. Blandt andet har man gennem det sidste år set flere indbrud på hospitaler og sygehuse, hvor forskellige opioidpræparater er blevet stjålet. [1] Samtidig forklarer kilder til Observatoriet, at tramadol solgt i kiosker ofte kommer i østeuropæiske indpakninger.

Gennem det sidste år har Told og Politiet beslaglagt store mængder af tramadol-piller. 20.000 piller er fx blevet forsøgt smuglet ind fra Tyskland og 240.000 piller er blevet beslaglagt i en pakke sendt fra Spanien. Nogle piller kan spores til tyske apoteker, mens andre er stærkere, falsificerede udgaver af et kommercielt produkt. Rapporter peger på, at mange af de europæiske tramadoler også kommer fra producenter i Indien. Indien er verdens største producent af tramadoler, og de indiske piller bliver oftest fragtet i lasten på fragtskibe til hubs i Mellemøsten og Sahel-regionen, hvor de bliver fordelt til Vest- og Centralafrika og Europa. Der bliver fx beslaglagt store mængder tramadol i Dubai, Istanbul og Geneve og i mindre mængder på Balkan, i Centraleuropa og i Hamburg.

Læs mere

[1] Politiet advarer: Livsfarlig medicin stjålet fra hospital | TV 2 Kosmopol

Politiet efter indbrud på Køge Sygehus: Der kan være stjålne opioider i omløb | Nyheder | DR

Emner